tekening

Anti-witwas

Een accountant kan en mag geen medewerking verlenen aan fraude, zwartwerk en witwas praktijken. Zulks maakt ons medeplichtig en wij riskeren dan ook even grote boetes en gevangenisstraffen als de fraudeurs zelf.

Wij hebben meldingsplicht en wij zullen dan ook niet nalaten zulke praktijken te melden.

Ondernemers die zich toch niet aan de regels willen houden wensen wij dan ook uitdrukkelijk te weren uit ons klantenbestand.