tekening

Tarieven

Onze prijzen en kortingen vindt u in het tarievenoverzicht voor 2022.

Voor welke taken betaalt u ons ereloon:

 • Voeren van de boekhouding
  • Enkelvoudige boekhouding indien eenmanszaak
  • Dubbele boekhouding indien vennootschap
   • Dit betekent: ook boeken van banken, controle van  openstaande posten klanten/leveranciers. Opvragen facturen en creditnota’s, controle van BTW saldi,en andere vorderingen en schulden
 • Btw aangiftes – indien buitenland intracommunautaire aangiftes
 • Btw listing
 • Afstemming BTW aangiftes/omzetten
 • Berekenen van resultaat, opmaken van de balans en resultatenrekening, afschrijvingstabellen en alle benodigde gegevens voor de resultaatsberekening
 • Belastingaangiftes + bijlages: indienen van alle extra aangiftes, zoals investeringsaftrek, opgave degressieve afschrijvingen, opgave dubieuze debiteuren indien van toepassing, diverse mededelingen en verklaringen en bijkomende documenten indienen
 • Diverse fiskale provisies en optimalisaties
 • Kbo: aangifte van alle wijzigingen en registraties verplicht in de kruispuntbank der ondernemingen
 • In orde maken van andere verplichtingen bij oprichting: Favv, Leurderskaart, vergunningen…
 • Btw: aangiftes bij wijzigingen, oprichting, stopzetting.
 • Meldingsplicht buitenlandse rekeningen
 • Winwin leningen: ondersteuning bij opmaak contracten, aangiftes roerende voorheffing
 • Aangiftes roerende voorheffing op auteursrechten
 • Indienen van de fiches erelonen, commissielonen
 • Communicatie met Btw- en belasting bij ondermeer controles: samenstellen van het dossier, de ambtenaar te woord staan, de klant verdedigen daar waar nodig (zware controles, waarbij wij meer dan 8 uur werk hebben, worden apart aangerekend) Regelmatig worden wij rechtstreeks door de belastingdienst gecontacteerd met vragen, kopies facturen enz.
 • Besprekingen met de klant wanneer de klant hierna vraagt op kantoor, telefonisch, per mail…
 • Berekenen van sociale bijdragen, aanvragen vermindering sociale bijdragen indien nodig
 • Communicatie met de kas der zelfstandigen in verband met de bijdragen, beantwoorden van de talrijke brieven en vragen van de kas der zelfstandigen in verband met het statuut van de zelfstandige.
 • Berekening voorafbetalingen
 • Personeel : contacten met sociaal secretariaat, inboeken van facturen en loonboekingen, afstemming van de loonkosten in de boekhouding.

Bij de vennootschappen, eveneens:

 • Indienen van de fiches 281.10-281.20-281.50…
 • Berekenen van de optimale wedden
 • Berekenen van sociale bijdragen, aanvragen vermindering sociale bijdragen indien nodig
 • Communicatie met de kas der zelfstandigen in verband met de bijdragen, beantwoorden van vragen
 • Kwartaalaangiftes bedrijfsvoorheffing: ook indien er geen wedden worden uitgekeerd
 • Aangiftes roerende voorheffing
 • Berekeningen van Voordelen alle aard, fiscale aftrekken enz.
 • Opmaken van de balans, resultatenrekening, waarin begrepen opmaak van voorzieningen, afschrijvingen, fiscale optimalisaties en provisie
 • Indienen van de belastingaangiftes van de vennootschap, van haar zaakvoerder en alle bijhorende documenten en aangiftes (investeringsaftrek, dubieuze debiteuren, enz…)
 • Opmaak van verslagen jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen van de vennootschap, opmaak van de jaarrekening en andere benodigde documenten.
 • Opmaak en bijhouden van het verplichte UBO register (sinds 2019)
 • Indienen van wijzigingen in de vennootschap bij het Belgisch Staatsblad, opmaak van de documenten die hiertoe dienen
 • Administratie ivm maaltijcheques , ecocheques

En verder:

 • Algemene Bijstand aan de klanten
 • Tussentijdse balansen en resultatenrekeningen indien gevraagd. (Max 1 per jaar zonder bijkomend ereloon)
 • Communicatie met de bank of andere instellingen indien nodig
 • Aanvragen en begeleiding bij aanvragen van subsidies, premies enz (Cfr Corona premies), kmo portefeuille…
 • Bijstand of zelf indienen van diverse aangiftes zoals bvb Favv, Reprobel, billijke vergoeding,…